Skip to content

حفظ حریم خصوصی کاربران

بر طبق توافق‌نامه‌های مقرر در این سایت، فرناس متعهد می‌شود که از اطلاعات خصوصی کاربران محافظت کند و این اطلاعات را مخفیانه نزد خود نگه دارد و برای سایر اشخاص فاش نکند. البته به استثنای مواردی که به موجب قانون مجبور به انجام این کار باشد. برای این‌که از سیاست ما در حفظ اطلاعات خصوصی کاربران و قوانین و مقررات ما در این زمینه آگاه شوید ، این‌جا را کلیک کنید.
انتقال اطلاعات (که شامل ارتباطات به‌وسیله‌ی ایمیل نیز می‌شود) از طریق اینترنت یا هر شبکه‌ای که قابلیت دسترسی عمومی دارد، امنیت کامل ندارد. بنابراین ممکن است اطلاعات در حین انتقال تغییر یابد و یا حتی از دست برود. فرناس مسئولیت هیچ‌یک از ضرر و زیان‌های مادی و یا غیر‌مادی‌ای که شما در نتیجه‌ی انتقال اطلاعات از طریق اینترنت یا هر شبکه‌ی عمومی دیگری متحمل می‌شوید را نمی‌پذیرد.
ما به‌عنوان مسئولین این سایت، تلاش می‌کنیم که اطلاعات شخصی‌ای را که شما در اختیار ما می‌گذارید حفظ نماییم و این منطبق با سیاست حفظ اطلاعات خصوصی شما از جانب ماست. تحت هر شرایطی اطلاعاتی که شما برای ما فراهم کرده‌اید، محرمانه فرض می‌شود و به‌هر‌حال بار امانتی بر دوش ما می‌گذارد. اما چنانچه این اطلاعات به‌صورت غیر عمدی و بدون اطلاع و رضایت ما در دسترس شخص ثالثی قرار گیرد، ما مسئولیتی نخواهیم داشت.
رفتار مورد انتظار از کاربران همان‌گونه که ذکر شد، مسئولیت تمامی اطلاعات، داده‌ها، فایل‌های تصویری و … که به‌صورت عمومی و یا خصوصی انتقال یافته، بر عهده‌ی شخصی است که آن‌ها را انتقال داده است. فرناس کنترلی بر صحت اطلاعات فرستاده شده از طریق سرویس‌ش را ندارد و در نتیجه، هیچ تضمینی بر اعتبار آن‌ها وجود ندارد.
ممکن است در طی استفاده از اینترنت و سایت ما، در معرض مضامینی قرار گیرید که خوشایند شما نباشد و یا حتی به کامپیوتر شما آسیب برساند. این مضامین باید شناخته شود و تخطی آن‌ها گزارش شود، اما این تنها در حیطه‌ی صلاحدید فرناس است که چه اقدامی انجام دهد و با آن‌ها چه برخوردی داشته باشد. و رفتار مورد انتظار از کاربران این است که از هرگونه برخوردهای شخصی دوری نمایند.