Skip to content

پشتیبانی مشتریان

روند استرداد وجه:

مقوله بازگشت هزینه بعد از فسخ قرارداد خدمات از موضوعاتی است که برای مشتریان اهمیتی جدی دارد و از سویی زمان بازگشت مبلغ واریزی از اهمیت بالا تری برخوردار است. به همین دلیل فرناس در این راستا تاکید موکد دارد که هزینه پرداختی مشتری حداکثر طی 24 ساعت بعد از لغو سفارش خدمات به حساب مشتری بازگردانده شود.

مدت زمان تحويل:

مدت زمان تحویل سفارش متناظر با خدمات درخواستی از سوی مشتریان متفاوت است. لذا، مدت زمان مذکور قبل از پرداخت مشتری توسط کارشناسان این شرکت به اطلاع ایشان می رسد.
در صورت موافقت مشتریان روند خدمت رسانی آغاز می گردد.

نحوه فسخ خدمات:

فسخ خدمات با توافق طرفین امکانپذیر است.

نحوه پرداخت وجه:

پرداخت وجه از سوی مشتریان توسطدرگاه بانکی این شرکت از طریق سایت انجام می شود.

پشتیبانی و خدمات پس از فروش:

جهت پشتیبانی و خدمات پس از فروش با مرکز تماس فرناس ارتباط برقرار کنید.

ثبت شكايات مشتریان:

ثبت شکایات احتمالی مشتریان از طریق فرم تماس با ما در صفحه مربوطه انجام و در اسرع وقت توسط کارشناسان فرناس رسیدگی می گردد.